Sektionen för läkarstudenter i Medicinska Fakultetens studentkår Consensus. Alla som är inskrivna som studenter på läkarprogrammet kan bli medlemmar.

Bli medlem

När man blir medlem i läkarprogrammets sektion Medicinska Föreningen blir man även medlem i Medicinska Fakultetens studentkår - Consensus. Den gemensamma avgiften 360 kr per helår (alternativt 190 kr per termin), vilken betalas genom att gå in på http://medlem.karservice.se/.

Som medlem i Medicinska Föreningen