Bli medlem

När man blir medlem i läkarprogrammets sektion Medicinska Föreningen blir man även medlem i Medicinska Fakultetens studentkår - Consensus. Den gemensamma avgiften 360 kr per helår (alternativt 190 kr per termin), vilken betalas genom att gå in på http://medlem.karservice.se/.

Som medlem i Medicinska Föreningen

  • Stöder du utbildningsbevakningen och ökar studentinflytandet på läkarprogrammet
  • Stöder du MFs övriga arbeten med arbetsmiljö, samordning av inköp och läkarrockar och annat
  • Får chansen att delta på idrottsaktiviteter 5 gånger per vecka (MF-idrott)
  • Ger du ett kvitto på att du uppskattar allt som det studiesociala utskottet arrangerar. Till detta hör bland annat nollning, fester och bokbytardag.

Är du kanske själv intresserad av att arrangera evenemang eller diskutera utbildningsfrågor? Sök i så fall till respektive utskott!

Stödmedlemskap

Är du inte läkarstudent men vill stödja Medicinska Föreningens arbete ändå? Då kan du bli stödmedlem!

Medicinska Föreningens stadgar erbjuder andra än inskrivna studenter på Linköpings läkarprogram att bli stödmedlemmar. Vi välkomnar alumner och andra som känner för föreningens fortsatta arbete. Som stödmedlem får du möjlighet att deltaga på Medicinska Föreningens idrottsaktiviteter, men saknar röst- och motionsrätt. Är du student på LiU men på något annat program än läkarprogrammet måste du vara medlem i ditt programs sektion för att bli stödmedlem i MF.

Stödmedlemskapet uppgår till 40 kronor per termin eller 80 kronor per helår.

Du blir stödmedlem genom att mejla vår ekonomiansvarige på ea@mflinkoping.se och meddela att du vill bli medlem och samtidigt sätta in 40 kronor (termin) eller 80 kronor (helår) på bankgiro 5327-1789.