Kontaktuppgifter

Medicinska Föreningen
Kårhus Örat
Universitetssjukhuset, ingång 73
581 85 Linköping
 

Organisationsnummer: 822002–0658
Bankgiro: 5327–1789

E-postadresser till styrelsen finns på Styrelsens sida.