top of page

Första skoldagen:

Utbildningen börjar med upprop måndagen den 28 augusti kl. 10:30. Närvaro vid uppropet är obligatoriskt. Ni som nyantagna kommer att få massa information inför terminsstarten av era Superfaddrar när det närmar sig. Stort välkommen till läkarprogrammet!. Mer information om tid och plats hittar ni på LiUs hemsida här

Inför kursstarten kommer det anordnas ett informationsmöte på zoom för alla nyantagna studenter på läkarprogrammet. Detta är helt frivilligt, men en bra möjlighet att få ställa dina frågor och träffa dina nya kurskamrater. Mötet är den 16e augusti 2023 kl. 17-19. Zoomlänken hittar ni på LiUs hemsida som är länkad ovan eller genom att klicka här

För att ha tid att lära känna dina kurskamrater och hitta i Linköping innan terminen börjar anordnar äldrekursare en mottagning till er nya studenter.  Mottagningen börjar i samband med skolstart och varar i två veckor. Vill du läsa mer om mottagningen? Klicka här!

bottom of page