Första skoldagen:

Uppropet för läkarprogrammet HT2022 är på måndagen den 29e augusti 2022. Närvaro på uppropet är obligatoriskt för att behålla sin plats på programmet. Mer information om tid och plats hittar ni på LiUs hemsida här

Inför kursstarten kommer det anordnas ett informationsmöte på zoom för alla nyantagna studenter på läkarprogrammet. Detta är helt frivilligt, men en bra möjlighet att få ställa dina frågor och träffa dina nya kurskamrater. Mötet är den 18e augusti 2022 kl. 17-19. Zoomlänken hittar ni på LiUs hemsida som är länkad ovan. 

För att ha tid att lära känna dina kurskamrater och hitta i Linköping innan terminen börjar anordnar äldrekursare en mottagning till er nya studenter.  Mottagningen varar från den 22a augusti till den 4e september 2022. Första veckan (v. 34) kommer det alltså endast vara mottagningsaktiviteter på schemat, för att sedan andra veckan (v. 35) gå i skolan på vardagarna och ha mottagningsaktiviteter på eftermiddagarna/kvällarna. Vill du läsa mer om mottagningen? Klicka här!