top of page

Informations- och marknadsföringsutskottet

Informations- och marknadsföringsutskottet arbetar med Medicinska Föreningens marknadsföring och sociala medier. Utöver detta arbetar vi tätt med Linköpings Universitet som studentambassadörer för att representera läkarprogrammet och universitet offentligt på bl.a. mässor, skolbesök och öppna hus. 

 

I informations- och marknadsföringsutskottet, eller IMU som det även kallas, sitter det en IMU-ordförande och fem ledamöter. IMU-ordförande är länken mellan utskottet och Medicinska föreningens styrelse då hen sitter i både utskottet och styrelsen. Förhoppningen är att IMU varje år ska ha representanter från varje regionaliseringsort. Alla som sitter i utskottet tillsätts likt MFs styrelse på Medicinska Föreningens fullmäktige i slutet av vårterminen. 

Har du någon idé på hur informationen om Medicinska Föreningen ska bli mer lättillgängligt eller saknar du någon information? Har du en tanke som är viktig när man rekryterar nya studenter? Tveka inte att höra av dig! Skicka ett mail till IMU-ordförande imu.ordf@mflinkoping.se

bottom of page