top of page

Mottagningsutskottet

Mottagningsutskottet arbetar för att välkomna och förbereda de nyantagna studenterna för deras tid vid Linköpings Universitet. Utskottet planerar och genomför en mottagning med ett brett utbud av olika aktiviteter för att i möjligaste mån rikta sig till alla nyantagna läkarstudenter.

Mottagningsutskottet består av aktörer som valts in som förtroendevalda via olika kommittéer och av faddrar som fritt kan engagera sig. Mottagningsutskottet består av Superfaddrarna, faddrar och andra studiesociala aktörer på läkarprogrammet.

 

Mottagningsansvarig är sammankallande för mottagningsutskottet, ett utskott som träffas under terminen och utvärderar tidigare mottagningar och planerar nästkommande. Vill du engagera dig i mottagningen och välkomna nyantagna studenter eller har idéer på hur mottagningen skulle kunna förbättras – tveka inte på att höra av dig till mottagningsansvarig eller ansök till någon av de aktörer eller fadderroller som finns! Mottagningsansvarig når du på mailadress: ma@mflinkoping.se.

bottom of page