top of page

Regionaliseringsorter

Under de första fem terminerna av programmet är undervisningen till största del teoretisk med framför allt föreläsningar, seminarier och basgrupper. Detta kallas för den prekliniska delen av utbildningen och är förlagd i Linköping för samtliga studenter. 

 

Under de avslutande sju terminerna är undervisningen klinisk där studenterna har VFU (verksamhetsförlagd utbildning, dvs. praktik) på sjukhus majoriteten av tiden. Denna kliniska del av läkarprogrammet är förlagd på någon av utav utbildningens fyra huvudstudieorter: Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar. Det innebär att man genomför all sin utbildning under termin 6-12 i en av dessa städer. Under termin 4 får man både lämna önskemål samt få besked om vilken studieort man kommer vara placerad på under sina sista 3,5 år på programmet.

Läs mer om de olika regionaliseringsorterna nedan: 

regionostergotland.png
regionostergotland.png
bottom of page