top of page

Internationella utskottet

Hejsan!

 

Vi heter Amanda och Katja, det är vi som sitter i det Internationella utskottet i Medicinska föreningen. Amanda är särskilt ansvarig för utbytesstudenternas utbildning och Katja för det studiesociala livet - men det blir ändå att vi samarbetar på alla frågor, en duo helt enkelt! Som ansvariga brukar vi anordna tillfällen för att integrera de internationella studenterna i Sveriges kultur, Linköpings möjligheter och universitetets studentliv. Exempelvis informerar vi om möjligheter till utlandsstudier, bakar kanelbullar på kanelbullens dag, anordnar sittningar och planerar pubkvällar. Dessa tillfällen är alltid roliga och fyllda av både kulturella utbyten samt skapande av nya kontakter över hela världen - kontakter som både är bra för studierna men också för livet ut.

 

Allt gott, Amanda och Katja

bottom of page