top of page

Linköpings Medicinska Utbildningsråd

LiMUR som står för Linköpings medicinska utbildningsråd, är ett
utbildningsbevakande utskott. Utbildningsbevakningen är en av Medicinska
föreningens viktigaste områden. LiMUR består av sex stycken studenter som med olika ansvarsområden arbetar med att bevaka utbildningsrelaterade frågor. Enligt svensk lag företräder LiMUR alla läkarstudenter vid LiU och studenters talan förs gentemot programmet, fakulteten och instutionerna.

 

En av LiMUR:S viktigaste uppgifter är att representera studenterna i
läkarprogrammets högsta beslutsfattande organ, programutskottet, även kallat PUL. I programutskottet har ordförande och vice ordförande i LiMUR rösträtt.

LiMUR har även möten några gånger per termin med kursrepresentanter på både prekliniska och kliniska terminer. Dessa möten kallas för KRAM,
kursrepresentantsmöte. Kontakt med andra program är en annan viktig uppgift. LiMUR tillsammans med de andra utbildningsbevakarna på Medfak samt Consensus utbildningsutvecklare utgör grunden till Consensus utbildningsutskott. Utbildningsutskottet träffas några gånger per termin för att utbyta erfarenheter och för att hjälpa varandramed problemlösning.

 

Förutom kontakten med andra program genomförs äventvå gånger per termin möten med alla andra läkarprogram i Sverige, OMSiS
(Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige).


Om du som student har någon fråga, ett problem eller en idé du vill föreslå
relaterat till utbildningsfrågor är du varmt välkommen att höra av dig. Genom attbesvara enkäter från exempelvis kursrepresentanter och EvaLiuate når dinaåsikter också LiMUR . Genom dina åsikter kan vi påverka och förbättra utbildningen. Som studneter är vi starkare tillsammans!

Redigerad-6.jpg

David Wallin

LiMUR - Ordförande

Redigerad-5.jpg

Linnea Andersson

Vice LiMUR - Ordförande

bottom of page