top of page

Studiesociala utskottet

Det studiesociala utskottet arbetar för att erbjuda ett brett utbud av studiesociala aktiviteter för medlemmarna; allt från bio, sportevenemang till en medicinarbal - bara fantasin sätter gränserna! Utskottet arbetar vidare med att engagera fler medlemmar i studiesociala frågor för att göra studentlivet till det allra bästa.

Studiesocialt ansvarig är sammankallande för det studiesociala utskottet, ett utskott som träffas cirka en gång i månaden och anordnar olika typer av aktiviteter för MF:s medlemmar. Har du en idé på ett event eller hur studentlivet på läkarprogrammet skulle kunna förbättras, eller är du själv sugen på att vara med och anordna något riktigt kul - tveka inte på att höra av dig till studiesocialt ansvarig! Initiativ från våra studenter uppmuntras starkt och vi hjälper gärna till efter bästa förmåga när det handlar om att göra studietiden på LiU så rolig den bara kan bli! Studiesocialt ansvarig når du på mailadress: sa@mflinkoping.se.

bottom of page