top of page

Ärenderapportering

Arbetsmiljöombudet vid Medicinska Föreningen kan du kontakta om du har blivit utsatt för eller bevittnat ett ärende på din kurs, ditt program eller på annat sätt i anknytning till din utbildning. Du kan rapportera när något bryter mot de regler och riktlinjer som Linköpings Universitet agerar utefter. Det inkluderar, men är inte begränsat till de nedan nämnda exemplen, och innefattar både den fysiska och den psykiska miljön. Även om du är osäker på om ditt ärende är arbetsmiljörelaterat är du alltid välkommen att kontakta arbetsmiljöombudet. Om AMA inte kan hjälpa dig kommer hen se till att du får hjälp av rätt person. Tveka inte höra av dig till AMA! AMA har tystnadsplikt!

 

Exempel på händelser som kan rapporteras till arbetsmiljöombudet:

  • Du har blivit utsatt för en kränkande handling av en annan student eller medarbetare vid LiU

  • Det är dålig ventilation i grupprum

  • Belysningen är sönder i biblioteket

  • En projektor sitter löst, har ramlat ner eller att du har fått en projektor i huvudet

  • Du har blivit diskriminerad eller dåligt behandlad under mottagningen

  • Din VFU handledare beter sig opassande

  • Du har blivit utsatt för sexuella trakasserier

  • Det är en konflikt i din klass eller basgrupp

  • Du mår dåligt och önskar hjälp men vet inte vart du kan vända dig

  • Du har förslag på sätt Medicinska Föreningen och Linköpings Universitet kan förbättra arbetsmiljön på Läkarprogrammet och Universitetet

Har du generella åsikter om kvaliteten på lokalerna på campus US får du gärna höra av dig till AMO. Detta kan exempelvis vara om du tycker att det är dålig luft i hela växthuset. Om du har märkt något specifikt som är trasigt, exempelvis att lamporna inte fungerar i en viss lokal, får du gärna felanmäla det till LiU istället. 

Linköping Medicinska Utbildningsråd (LiMUR) arbetar för att göra utbildningen bättre. Främst så arbetar LiMUR genom kursrepresentanter och att varje klass svarar på enkäter kring utbildningen, men det finns även möjlighet att rapportera ett ärende direkt till LiMUR. Upplever du att en basgruppshandledare inte håller måttet, eller något annat som du tänker på, säg till LiMUR så kan de hjälpa dig. Använd knappen nedan för att komma till formuläret

bottom of page