top of page

Om oss

Medicinska Föreningen (MF) vid Linköpings Universitet, är en frivillig sektion öppen för studerande vid läkarprogrammet, programmet "Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen (KUL)" samt studerande på andra kurser arrangerade av läkarprogrammet. Medicinska Föreningen är en sektion under kåren Consensus. Consensus är kåren för alla sektioner på medicinska fakulteten på Linköpings Universitet. 

 

Medicinska Föreningens mål är att verka för sammanhållning inom sektionen, främja medlemmarnas studier och att tillvarata deras övriga intressen. Vi vill göra det så enkelt, roligt och givande som möjligt att vara student på Linköpings läkarprogram.

 

Vi arbetar dagligen för att göra er tid här på LiU så bra som möjligt genom att förbättra studiemiljön, studentlivet och utbildningen. Sektionen fyller en av sina viktigaste uppgifter genom att representera studenterna i läkarprogrammets olika beslutande organ. Aktiviteter för en trivsam studiesocial miljö såsom arrangerande av fester, mottagning av nyantagna studenter, idrottsaktiviteter och tävlingar är också viktiga inslag i verksamheten. Det är bara engagemanget som sätter gränsen! Varje år har sektionen ca 600 medlemmar och en årlig omsättning om cirka 2 000 000 kr.

Vill du kontakta någon i Medicinska Föreningens styrelse?

Utskott

Utskott

Untitled-Artwork (2).png

Inom Medicinska Föreningen finns det flertalet utskott. Klicka på någon av knapparna nedan för att läsa mer om de enskilda utskotten. Där finner du även information om hur du kan engagera dig samt komma i kontakt med dem.

Fullmäktige

Styrelsen

Medicinska idrottsföreningen

Linköpings

Medicinska

Utbildningsråd

Informations- och marknadsförings- utskottet

Medsex

Näringslivs-

utskottet

Studiesociala utskottet

Mottagnings-utskottet

Internationella utskottet

bottom of page