top of page
Hur söker jag?

1. Läs på om posterna!

Börja med att läsa på om posterna, tänk på vad du tycker är roligt och om det finns något som du vill förbättra!

2. Ansökan

Sedan ansöker du. Det gör man genom att skriva en kandidatur! För att skriva en kandidatur fyller man i formuläret som finns länkat här. Där kan du ansöka till flera poster som du tycker verkar roliga/intressanta. Sedan motiverar du i formuläret varför just DU skulle passa till den posten du vill ha. När formuläret är inskickat får valberedningen det. 

3. Intervju med valberedningen

Valberedningen kommer sedan att kalla dig på intervju. Sedan presenterar valberedningen sitt förslag. Att bli valberedningens förslag är inte samma sak som att ha blivit valt till posten. Utan innebär bara att valberedningen har tagit fram de som valberedningen anser mest lämpade. Om man inte blir valberedningens förslag kan man ALLTID motkandidera.

4. Medicinska Föreningens Val-Fullmäktige (Val-FUM)

 

Därefter följer fullmäktighetsmötet, där FUM (a.k.a alla kursrepresentanter som då har rösträtt på FUM) att rösta på den kandidaten de anser mest lämpad för posten!
 

5. Klart!

Då var det klappat och klart! Du är nu med i Medicinska Föreningens styrelse/utskott GRATTIS!!

Om du är osäker på om du vill söka, tveka inte att höra av dig till styrelsen/utskotten eller valberedningen! Det är alltid bättre att söka en gång för mycket än en gång för lite! 

Begrepp

Begrepp

Valberedning - en grupp av studenter som är ansvariga för att hitta nästa verksamhetsårs Medicinska Förening. Valberedningen tillsätts under FUM hösten innan. Valberedningen presenterar fram ett FÖRSLAG till FUM. Sedan röstar FUM på vilka nya MF ska vara.

 

FUM - Fullmäktighetsmöte. Kursrepresentanter från alla klasser har rösträtt, alla MF-medlemmar har yttrande- och närvarorätt. FUM röstar fram styrelsen, utskotten och internationellt ansvariga. På FUM kan man motkandidera mot valberedningens förslag.

 

Motkandidatur - Att presentera sin egna kandidatur. Vid motkandidering kommer FUM rösta på vilken kandidat som passar bäst på posten, vilket sker genom sluten votering. Alla som söker posten men inte blir valberednings förslag uppmanas att motkandidera.

Posterna

Posterna
Ordförande
IMG_8425.jpeg

Ordförandens huvudsakliga roll är att leda styrelsen och att ha ett huvudansvar för styrelsens arbete. Ordförande ska vara ett stöd för alla i styrelsen och ska därför vara väl insatt i alla delar av föreningens verksamhet samt föreningens ändamål och stadga. En central del av ordföranden uppgift är att mediera styrelsens externa kommunikation och kontakter. Det kan exempelvis vara kontakten med programledningen, kåren eller andra sektionsordförande. Ordförande har även i uppgift att leda styrelsemöten. Där ska ordförande se till att dagordningen följs och att alla ledamöter får komma till tal. Ordförande fördelar ordet mellan de olika ledamöterna, vilket är en central men ibland svår uppgift då styrelser ofta består av många olika personligheter och viljor. Att vara ordförande handlar inte om att kunna allt och veta allt, utan det handlar om att höra alla och hjälpa sektionen framåt.

 

För ordförandeposten är det värdefullt att vara lyhörd, uppmärksam, strukturerad och samarbetsvillig. Tidigare ledarskapserfarenhet är såklart värdefullt men inget krav. Det är meriterande av att ha erfarenhet av olika grupper.

 

Vad har varit det bästa med posten?

Min bäste erfarenhet som ordförande har varit att få jobba med alla ledamöter inom deras specialiseringsområde och se hur vi som en styrelse har kunnat få föreningen att gå framåt. Att se föreningen slå medlemsrekord för andra året i rad och se hur vårt hårda arbete faktisk ger resultat var en stor höjdpunkt.

 

Varför skulle du rekommendera posten?

Posten som ordförande är otroligt rolig och givande. I denna post får man agera spindel i nätet och man får då vara delaktig i alla olika delar av sektionens arbete. Som ordförande har du också väldigt stora möjligheter att påverka sektionens arbete och inriktning. Man får många nya kontakter (och vänner) och man utför ett väldigt inflytelserikt arbete.

Har du några frågor om posten? Maila till ordf@mflinkoping.se

Vice Ordförande
IMG_7826.jpeg

Som vice ordförande är du ordförandes högra hand. Vice ordförande och ordförande samarbetar otroligt mycket med alla typer av uppgifter inom föreningen. Det är allt från kommunikation med läkarprogrammets programledning till att anordna studiesociala evenemang med resten av styrelsen. Det är också en post där man får vara ett bollplank och hjälpande hand till resten av styrelsen. Vice ordförande är ansvarig för Medicinska Föreningens interna kommunikation och har ansvaret för styrelsens möten och styrdokument. Det är en fri post med mycket eget ansvar, men som samtidigt är väldigt varierande. 

 

Vice ordförande är posten för dig som har koll på läget och tycker föreningsarbete är kul. Det är bra om du är en strukturerad och ordningsam person som är beredd att sätta dig in i Medicinska Föreningens interna struktur. 

 

Vad är det bästa med posten?

Det bästa under tiden med MF är att ha fått träffa läkarstudenter från olika terminer samt att lära sig att jobba med varandra i en större grupp.

 

Varför skulle du rekommendera posten?

Det är en varierande post där man får ha väldigt mycket kontakt med andra människor och samtidigt får jobba för att göra läkarprogrammet bättre. 

Har du frågor om posten? Maila vice@mflinkoping.se

Ekonomiansvarig
IMG_7904.jpeg

Posten som ekonomiansvarig innefattar ansvaret för och i praktiken sköta föreningens ekonomi. Det betyder att bokföra utgifter, stötta i projekt och försäljningar så att föreningens ekonomi går i linje med den budget som är satt att FUM. Det är viktigt att i detta kunna se helhetsbilden av föreningens ekonomi

 

Posten riktar sig till dig som är organisatorisk. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av bokföring däremot underlättar det att vara van vid att många aktiviteter sker samtidigt..

 

Vad har varit det bästa med posten?

Jag tycker absolut de kontakter man har fått dels inom styrelsen men också med andra aktörer som man jobbar med som ekonomiansvarig.

 

Varför skulle du rekommendera posten?

Jag tycker det som är bäst med min post är att jag får jobba med i princip alla inom föreningen. Jag har även möjlighet att följa lite vilka projekt jag brinner lite extra för och vill engagera mig lite mer i eftersom jag upplever att den tiden finns inom ramen för vad mitt grunduppdrag innefattar.

Har du frågor om posten? Maila ekonomi@mflinkoping.se

Näringslivsansvarig
IMG_4176.jpeg

Som Näringslivsansvarig arbetar du med att skapa och vidhålla kontakter med företag och föreningsliv. Näringslivsansvarig är även ansvarig för MF:s shop och har möjlighet att ta fram nya produkter som medlemmarna önskar. Näringslivsansvarig kan även anordna spännande föreläsningar och andra evenemang med våra sponsorer.

 

Denna posten passar dig som öppet sinne. Det är bra att kunna prata med olika folk och människor samt vara ordningsam. Det krävs ingen tidigare erfarenhet.

 

Vad har varit det bästa med posten?

Att få en inblick i hur sektionen styrs samt vara en del av att göra sektionens arbete mer tillgängligt och lättförståeligt även för den som inte är så insatt. Det har varit väldigt lärorikt att förstå mer hur mycket en som student kan påverka ens utbildning samt hur en går till väga.

 

Varför skulle du rekommendera posten?

Jag skulle rekommendera posten Näringslivsansvarig då den innebär att en får knyta kontakter hos våra samarbetspartners. Jag har tillsammans med mitt utskott tagit fram en massa ny merch vilket har varit väldigt roligt samt lärt mig oerhört mycket gällande upprätthållande och nybildandet av kontakter med samarbetspartners och företag. Denna post gör det möjligt att stötta våra medlemmar mer praktiskt i form av bra produkter och kontakter.

Har du frågor om posten? Maila naringsliv@mflinkoping.se

Arbetsmiljö ansvarig
IMG_8251.jpeg

Som Arbetsmiljöombud är din huvudsakliga uppgift att bevaka den fysiska och psykiska arbetsmiljön på läkarprogrammet. I praktiken innebär det att du är den studenter kan vända sig till om de har åsikter om lokaler eller önskar felanmälan men inte vet hur de ska gå till väga. Det innebär också att du finns som ett stöd för studenter i studentärenden vilka kan sträcka sig från konflikter inom basgruppen till att något olämpligt skett på VFU:n. Det är viktigt att komma ihåg är att du som AMO alltid har tystnadsplikt. 

 

Som AMO sitter du i flera forum där du kan påverka arbetsmiljön, exempel på dessa är SSG-möten (samverkansgrupp), AMO-råd och Pre-Klin/Klin-KRaM. Som AMO har du även ett nära samarbete med programledningen, studievägledare, studenthälsan och AMO från andra program eftersom arbetsmiljön är något som genomsyrar allt. 

 

Eftersom posten är väldigt varierande blir den det du gör den till. 

 

Posten riktar sig till dig som är lyhörd, samarbetsvillig och  en god kommunikatör. Tidigare studentengagemang kan vara en fördel men inget krav. 

 

Vad har varit det bästa med posten?

Min bästa erfarenhet från tiden i MF har varit att se saker som styrelsen har lagt ner mycket tid på komma till liv framför våra ögon. Och att inse att det faktiskt går att påverka vår arbetsmiljö :)

 

Varför skulle du rekommendera posten?

Posten som AMO är en mycket varierande och givande post som blir det du gör den till. Utöver att vara en viktig röst för främjandet av arbetsmiljön på programmet får du bra insikt i hur styrelsearbete och arbete med stora frågor på universitetsnivå går till. Du har stor möjlighet att driva programöverskridande förbättringsarbeten, och kan boka in studiesociala aktiviteter såsom föreläsningar kopplat till stress, studieteknik eller inspirationsföreläsningar, vilket många studenter trycker är ett välkommet avbrott i studietiden. Utöver det viktiga arbetet du utför lär du känna många nya människor och kan knyta nya kontakter vilket också är ett plus. 

Har du frågor om posten? Maila ama@mflinkoping.se

Studiesocialt ansvarig
IMG_8173.jpeg

Som studiesocialt ansvarig är du sammankallande för det studiesociala utskottet och ansvarig för att erbjuda ett brett utbud av studiesociala aktiviteter för Medicinska Föreningens medlemmar. Det kan vara allt från att ordna en biokväll till att planera Medicinarbalen. Som studiesocialt ansvarig sitter du även tillsammans med Mottagningsanvarig med i SA-utskottet i Consensus som syftar till att bedriva studiesocial verksamhet mellan de olika programmen på Medicinska Fakulteten. 

 

Denna post passar dig som är driven och som gillar att förverkliga roliga idéer. Det är bra att vara kreativ och vara lösningsorienterad. Det är värdefullt att vara samarbetsvillig då du ska samarbeta med bland annat övriga styrelsen, studiesociala utskottet, men även andra program och arrangörer. 

 

Vad är det bästa med posten?

Jag tycker det har varit otroligt givande att fått en större insikt i hur en styrelse arbetar och hur en förening är uppbyggd. Jag tar också med mig en större insikt i hur mycket man kan vara med och påverka som student, och hur roligt det är att driva fram egna idéer som kan förverkligas.

 

Varför skulle du rekommendera posten? 

Jag skulle rekommendera posten Studiesocialt ansvarig då det är en oerhört rolig och fri post som man själv sätter gränserna för. Arbetet är mycket varierande och du får även jobba med många engagerade personer både inom sektionen men även samarbeta med andra program. Om man har ett intresse av att anordna aktiviteter, bedriva studiesocialt arbete tillsammans med andra sektioner och prova på styrelsearbete då rekommenderar jag verkligen posten!

Har du frågor om posten? Maila sa@mflinkoping.se

Mottaningsansvarig
IMG_8373.jpeg

Som mottagningsansvarig är du ansvarig för mottagningen, och har kontakt med alla mottagningsaktörer samt Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar i Consensus. Posten inkluderar uttagning av mottagningsaktörer innan mottagningen, i form av Superfaddrar, samt är behjälplig vid uttagning av fejk-n0llan. Under terminen håller du möten med mottagningsaktörerna för att ha en inblick i arbetet och för att kunna hjälpa till där det behövs. Generellt hålls ett uppstartsmöte, ett möte innan mottagningen samt ett utvärderingsmöte. Inför mottagningen anordnar mottagningsansvarig en Fadderutbildning, del 2. Som mottagningsansvarig sitter man även med i det Studiesociala utskottet i Consensus tillsammans med Studiesocialt ansvariga i styrelsen.

 

Generellt innebär rollen att hjälpa till med kommunikationen inom mottagningen, samt upp till Consensus, och att se till att allt flyter på och hjälpa till där det behövs.

 

Posten riktar sig till dig har för vana att vara behjälplig. Det läggs ner väldigt mycket tid på planeringen och genomförandet av mottagningen av mottagningsaktörerna vilket gör att det är viktigt att finnas där och vara behjälplig, både generellt och om problem skulle uppstå. Det är även viktigt att vara bra på problemlösning och kunna hantera alla olika situationer som kan uppstå. Kommunikation är även en central del i posten. 

 

Vad har varit det bästa med posten? 

Jag har tyckt att styrelsearbete har varit väldigt givande på många plan. Dels genom att få en stor inblick i hur en styrelse arbetar och vad som egentligen krävs, och dels genom att se hur mycket man kan påverka arbetet, både som styrelsemedlem och som föreningsmedlem. Det har varit väldigt roligt att få arbeta i en ny context, att träffa och arbeta med andra kurser och även andra program.

 

Varför skulle du rekommendera posten?

Posten som mottagningsansvarig är väldigt social vilket är roligt, det är väldigt givande att få interagera med så många andra kurser. Du får vara med och utveckla välkomnandet för nya studenter och arbetet som ligger bakom detta. Arbetet är varierat och blir mycket vad man gör det till, det finns många olika moment under terminerna som man kan utveckla eller sätta sin egen prägel på vilket är roligt.

Har du frågor om posten? Maila ma@mflinkoping.se

Övrig ledamot 
IMG_8087.jpeg
IMG_7943.jpeg

Generellt sätt ses övrig ledamot som en post utan ansvarsområden men så är inte fallet. I nuläget ligger ansvarsposter K11 sista föreläsnings, vilken innebär att fixa tilltugg och dryck till den examinerade klassen samt att fixa diplom. Dessutom har  övrig ledamot ansvar för grön-sektion och CARMA vilket är en arbetsmässa som man sitter i en projektgrupp med i flera sektionsaktiva i medfak. Oftast ligger även ansvaret för att samordna onsdagskaffe hos övrig ledamot. 

Sedan ligger ett ansvar i att vara aktivt under mötena som hålls varannan vecka på 3 timmar och att vara till stöd till de andra posterna. 

 

Beaktning skall även tas att som styrelsemedlem ska man mer eller mindre vara närvaro under mottagningsperioderna. Detta innebär en vecka innan skolan startar på höstterminen. 

 

Arbetsbelastningen hos ledamot är generellt lägre än andra poster och mer beroende på hur mycket man tar på sig. Men t.ex. under mottagningen eller t.ex. k11 sista föreläsningen kommer det krävas att man skippar icke-obligatoriska moment för att hjälpa till. Detta är under vissa begränsade tillfällen men bör erkännas. 

 

Det krävs ingen tidigare erfarenhet utan detta är posten för dig som är nyfiken på att lära dig mer om medicinska föreningen och som har nya spännande idéer. 

 

Vad har varit det bästa med posten?

“Absolut k11 sista föreläsning. Det var mäktigt att fixa tilltugg och dryck till så många och faktiskt dela upplevelsen att examen finns och närmar sig.” 

 

“Att se hur saker som styrelsen planerar och genomför kan bidra och tillföra något till medstudenterna.”

 

Varför skulle du rekommendera posten?

“Den som är ny till styrelsearbete och/eller intresserad av möjligheten av att få insyn i olika delar av styrelsens arbete. Kan passa den som uppskattar möjligheten av att försöka bidra och utveckla det som styrelsen redan håller på med eller om det finns något annat särskilt som en person vill försöka uppnå som kanske inte tydligt faller inom en annan post.”

  

“Jag skulle rekommendera min post för någon som är ny till styrelsearbetet, likt jag var. Det är bra inkörsport för att ta del av arbetet men utan ett större last likt mottagningsansvarig eller ordförande har. Det passar helt enkelt någon som är nyfiken på styrelsearbetet.”

Har du frågor om posten? Maila ledamot@mflinkoping.se eller styrelseledamot@mflinkoping.se

Information och marknadsföringsutskottet Ordförande
IMG_8446.jpeg

Som IMU ordförande ledar man arbetet i information och marknadsföringsutskottet där ordförande agerar som spindeln i nätet och driver arbetet framåt. IMU arbetar med både MFs marknadsföring, men även som studentambassadörer för universitetet och med centralt läkarprogrammets marknadsföring (lite som en expertgrupp med studentperspektivet). För den interna delen (MF) arbetar man med grafiskt material och PR inför event. Den externa delen arbetar man med universitetet på t.ex. mässor, öppet hus, eller skolbesök. Utöver arbetet med IMU ingår man även i styrelsen vilket gör en delaktig i styrelsens verksamhet. 

Posten riktar sig till dig som kan leda och koordinera en grupp, samt har en god samarbetsförmåga. Det är till fördel om du är bekväm att stå framför folk och prata är nästintill då det är en central del i arbetet som studentambassadör. Det kan även vara fördelaktigt men inget krav att ha ett intresse för att rita/skapa grafiskt material. 

 

Vad har varit roligaste med posten?

Att jag har fått inspirera fler personer att vilja söka till läkarprogrammet och att ha fått utveckla MFs varumärke har varit super kul. Men utöver det helt klart sammanhanget i styrelsen och IMU. 

 

Varför skulle du rekommendera posten?

Jag rekommenderar varmt min post som IMU ordförande om man gillar att ha flera bollar i luften och vara en ledare för en grupp. Om man tycker att det är kul med marknadsföring och grafisk design är det är verkligen en post som passar.

Har du frågor om posten? Maila imu.ordf@mflinkoping.se

Information och marknadsföringsutskottet 
Ledamot

Som ledamot i IMU får du arbeta med marknadsföring av läkarprogrammet på LiU och Medicinska Föreningen. Det kan innefatta informationsutflöde från MF, planering av PR, samt grafisk design inför olika event. Din uppgift är att arbetar med att få ut information till studenterna. 

 

Du får även vara representant vid externa träffar som ambassadör (avlönat) på mässor, öppet hus, skolbesök mm.

 

Passar dig som har erfarenhet inom grafisk design (illustrator tex) och för dig som är bra på att brainstorma. Du får gärna ha tidigare erfarenheter inom PR och digitalt marknadsföring. Obligatoriskt att känna sig trygg att inför många människor (mässor, skolbesök mm). 

 

Vad har varit roligaste med posten?

"Kul att vara en del av ett nytt sammanhang och fortsätta vara engagerad inom sektionen. Nya utmaningar med att arbeta med grafisk design - kul! Lärt mig mycket nytt."

 

"Att känna att man gör nytta (extern kommunikation på mässor ger en riktig boost). Mer MF-relaterat är mina erfarenheter med gänget i IMU: superhärligt gäng!!"

 

Varför skulle du rekommendera posten?

"En post med mycket möjligheter och fria tyglar. Bara fantasin sätter gränser. En chans att vara kreativ."

 

"Så roligt och fritt arbete som dessutom till viss del är betalt."

Det finns 5 IMU ledamöter och de bör representera de regionaliserade orterna! 

Linköpings medicinska utbildningsråd
Ordförande
IMG_8285.jpeg

Som ordförande i LiMUR är du både med i styrelsen för MF samtidigt som du leder utbildningsrådet. Detta innebär en fot in i både studiesociala aktiviteter och i utbildningsbevakning. Ditt huvudområde är utbildningsbevakning. Här består arbetet av att ta del av de studentåsikter som framkommer, för att sedan framföra dessa till programledningen på ett diplomatiskt och nyanserat vis. Som ordförande förväntas du även att ha en ledarroll, och kunna stödja resterande poster i sitt arbete. Du leder LiMURs möten som äger rum ungefär var tredje vecka. Därtill är du studentrepresentant på programutskottsmöten, vilket är en beslutsfattande sammankomst där man tillsammans med vice ordförande i LiMUR har rösträtt i olika frågor. Du är även studentrepresentant i programråden, som är mer informativa möten med kursansvariga samt representanter från programledningen. 

 

Denna post passar dig som har erfarenhet av ledarskap samt utbildningsbevakning. Att ha haft en annan post inom LiMUR eller varit kurs- eller temagruppsrepresentant är fördelaktigt. Det viktigaste är att du har ett stort intresse för utbildningsbevakning!

 

Var har varit det roligaste med posten?

Tyckte Omsis var väldigt roligt! Omsis arrangeras fyra gånger per verksamhetsår och innebär att utbildningsråden på de olika lärosätena sammanträder för att diskutera likheter och skillnader i utbildningen mellan de olika lärosätena. Omsis i oktober ägde rum i Linköping. När mötet är avklarat för dagen brukar man gå ut och roa sig för att lära känna de andra representanterna, vilket jag upplevde som mycket givande!

 

Varför skulle du rekommendera posten?

"Det är ett ypperligt tillfälle att få en inblick i hur läkarprogrammet fungerar samtidigt som man får en "spindeln i nätet"-funktion då man representerar samtliga studenter och får vara med och påverka utformningen av utbildningen."

Har du frågor om posten? Maila ordf.limur@mflinkoping.se

Linköpings medicinska utbildningsråd
Vice ordförande
IMG_7968.jpeg

Som vice ordförande får du vara spindeln i nätet som ser till att arbetet flyter på som det ska, att dokument finns där de ska, vilka aktuella möten som sker och att de finns i den gemensamma kalendern. Du fungerar även som ordförandens andra hand och är studentrepresentant i Läkarprogrammets programutskott där alla viktiga beslut tas. Ca var tredje vecka hålls gemensamma LiMUR-möten vilka du skriver ihop kallelser inför och för protokoll under. Posten innefattar även en del mejl korrespondens, som när LiMUR behöver svar på något . Dessutom har man en styrelsepost i Medicinska föreningen tillsammans med ordförande och fungerar som en länk mellan LiMUR och MF.

 

Här kan det vara hjälpsamt att vara organiserad då det är mycket smått och gott som hela tiden behöver göras. Det är en del möten och annat som ska göras inför detta och en del möten behöver man vara förberedd och påläst inför innan. 

 

Ibland behöver man argumentera mot högre uppsatta personer som exempelvis programledningen och då är det bra att kunna hantera meningsskiljaktigheter på ett moget och rimligt sätt, det är bra att kunna vara både diplomatisk men också att kunna argumentera och föra studenternas röst. 

 

Posten är perfekt för dig som har ett intresse av att förbättra utbildningen. 

 

Vad har varit det roligaste med posten?

När vi i LiMUR anordnande ett nationellt läkarprogramsmöte för studenter som kallas  OMSiS där vi bjöd in läkarstudenter från alla landets program under 2 dagar. Det var en helg med intressanta diskussioner och roliga aktiviteter, det var så kul att hänga med alla!

 

Varför skulle du rekommendera posten?

Det är en otroligt givande post med många möjligheter för den som gillar utbildningsbevakning som ju är en av MF:s viktigaste arbetsområden. Man får träffa många intressanta personer samt sitta i möten och representera studenter och därmed ha inflytande på utbildningen. Det är också en post där man får sitta med i MF och där har man rätt fria händer utanför utbildningsbevakningen och det går att engagera sig lite där man vill.

Har du frågor om posten? Maila vice.limur@mflinkoping.se

Linköpings medicinska utbildningsråd
Temagruppsrepresentant ansvarig 

Temagruppsrepresentantsansvarigs (TRaMis) främsta uppdrag är att organisera temagruppsrepresentanternas (studenter som sitter med i temagrupperna, de som bestämmer utformningen av programmets teman) arbete, och se till att detta flyter på. Det är till temagruppsrepresentanterna utvärderingar av temaspecifika moment kommer, exempelvis föreläsningar, laborationer, seminarium mm.

 

 Arbetet innefattar till stor del att att arrangera TRaM (temagruppsrepresentantsmöte; minst 2 ggr/termin) under vilket alla temagruppsrepresentanter och TRaMis träffas för att diskutera aktuella problem tillsammans, rekrytera nya temagruppsrepresentanter och se till att bevakningsarbetet fungerar samt kommunicera med temagruppsordförandena och stötta temagruppsrepresentanterna ifall problem uppstår. Utöver arbetet med temagruppsrepresentanterna deltar man i LiMURs arbete och möten.

 

Detta är en post för dig som har bra samarbetsförmåga. Det är fördelaktigt men inte krav att ha tidigare erfarenhet av utbildningsbevakningen, antingen som kursrepp eller temarepp. 

 

Vad har varit det bästa med posten?

Min bästa erfarenhet från tiden med LiMUR har varit personerna jag har fått träffa och att man får en väldigt stor insikt i hur utbildningen är utformad och fungerar. Det som har varit roligast hittills, utöver våra LiMUR-möten, har varit OMSiS som vi arrangerade i Linköping under hösten. Då kom utbildningsbevakningarna från alla de andra läkarprogrammen till Linköping och vi arbetade med övergripande och lokala problem, och det var väldigt roligt att få träffa studenter på andra orter och lära sig hur utbildningen fungerar på deras universitet. Det har också varit väldigt roligt att få lära känna resten av LiMUR och jag tycker att vi har haft det väldigt trevligt tillsammans. Man får också träffa väldigt många intressanta och inspirerande personer på läkarprogrammet, som programansvarig, vice programansvarig och temagruppsordförandena. Utöver det känner jag verkligen att vi gör skillnad för studenternas tillvaro och det gör att uppdraget känns väldigt meningsfullt.

 

Varför skulle du rekommendera posten?

Jag skulle rekommendera min post om man är intresserad av utbildningsbevakning och vill få en större inblick i hur programmet fungerar "behind the scenes". Man kan påverka utbildningen väldigt mycket genom att sitta i LiMUR och det känns väldigt meningsfullt att kunna främja läkarstudenternas tid på programmet. Man får även träffa och lära känna många trevliga personer, vilket är väldigt givande. Just posten temagruppsrepresentantsansvarig är en post som går att anpassa och utveckla och den har ett väldigt konkret uppdrag, vilket gör det ganska tillgänglig.

Linköpings medicinska utbildningsråd
Kommunikationsansvarig

Som Kommunikationsansvarig i LiMUR har du primärt två ansvarsområden: OMSiS och Consensus utbildningsutskott.

OMSiS (ordförandekonventet för medicinestuderande i Sverige) är ett nationellt möte som står fyra gånger per läsår, där utbildningsbevakare från alla sju läkarprogram i Sverige möts, delar erfarenheter och hjälper varandra med såväl lokala som nationella problem.

 

Utbildningsutskottet är Consensus motsvarighet till LiMUR, där utbildningsbevakare från hela hälsouniversitetet möts och diskuterar sina utbildningar och får möjlighet att få stöd från Consensus.

 

Utöver de postspecifika uppdragen så är man som utskottskollega med på alla LiMUR-möten och bedriver utbildningsbevakning. 

 

Den här posten passar dig som tycker om att träffa nya människor, gillar att ha flera bollar i luften och vet hur man färgkodar sin Google kalender

 

Vad har varit det roligaste med posten?

Att få anordna och stå värd för OMSiS som anordnades i Linköping i september.

 

Varför skulle du rekommendera posten?

Posten har en unik möjlighet att få inblick i utbildningen på en nationell nivå.

Nu när du har läst på om alla posterna är det bara att ansöka!!

Ansöknings formuläret hittar du här!
 

bottom of page