top of page

1. Läs på om posterna!

Börja med att läsa på om posterna, tänk på vad du tycker är roligt och om det finns något som du vill förbättra!

2. Ansökan

Sedan ansöker du. Det gör man genom att skriva en kandidatur! För att skriva en kandidatur fyller man i formuläret som finns länkat här! Där kan du ansöka till flera poster som du tycker verkar roliga/intressanta. Sedan motiverar du i formuläret varför just DU skulle passa till den posten du vill ha. När formuläret är inskickat får valberedningen det. 

3. Intervju med valberedningen

Valberedningen kommer sedan att kalla dig på intervju. Sedan presenterar valberedningen sitt förslag. Att bli valberedningens förslag är inte samma sak som att ha blivit valt till posten. Utan innebär bara att valberedningen har tagit fram de som valberedningen anser mest lämpade. Om man inte blir valberedningens förslag kan man ALLTID motkandidera.

4. Medicinska Föreningens Fullmäktige 

 

Därefter följer fullmäktighetsmötet, där FUM (a.k.a alla kursrepresentanter som då har rösträtt på FUM) att rösta på den kandidaten de anser mest lämpad för posten!
 

5. Klart!

Då var det klappat och klart! Du är nu med i Medicinska Föreningens utskott GRATTIS!!

Om du är osäker på om du vill söka, tveka inte att höra av dig till styrelsen/utskotten eller valberedningen! Det är alltid bättre att söka en gång för mycket än en gång för lite! 

Begrepp

Valberedning - en grupp av studenter som är ansvariga för att hitta nästa verksamhetsårs Medicinska Förening. Valberedningen tillsätts under FUM hösten innan. Valberedningen presenterar fram ett FÖRSLAG till FUM. Sedan röstar FUM på vilka nya MF ska vara.

 

FUM - Fullmäktighetsmöte. Kursrepresentanter från alla klasser har rösträtt, alla MF-medlemmar har yttrande- och närvarorätt. FUM röstar fram styrelsen, utskotten och internationellt ansvariga. På FUM kan man motkandidera mot valberedningens förslag.

 

Motkandidatur - Att presentera sin egna kandidatur. Vid motkandidering kommer FUM rösta på vilken kandidat som passar bäst på posten, vilket sker genom sluten votering. Alla som söker posten men inte blir valberednings förslag uppmanas att motkandidera.

Vakanta poster

Vakanta Poster

Information- och marknadsföringsutskottet - Ledamot

Som ledamot i IMU får du arbeta med marknadsföring av läkarprogrammet på LiU och Medicinska Föreningen. Det kan innefatta informationsutflöde från MF, planering av PR, samt grafisk design inför olika event. Din uppgift är att arbetar med att få ut information till studenterna. 

 

Du får även vara representant vid externa träffar som ambassadör (avlönat) på mässor, öppet hus, skolbesök mm.

 

Passar dig som har erfarenhet inom grafisk design (illustrator tex) och för dig som är bra på att brainstorma. Du får gärna ha tidigare erfarenheter inom PR och digitalt marknadsföring. Obligatoriskt att känna sig trygg att inför många människor (mässor, skolbesök mm). 

 

Vad har varit roligaste med posten?

"Kul att vara en del av ett nytt sammanhang och fortsätta vara engagerad inom sektionen. Nya utmaningar med att arbeta med grafisk design - kul! Lärt mig mycket nytt."

 

"Att känna att man gör nytta (extern kommunikation på mässor ger en riktig boost). Mer MF-relaterat är mina erfarenheter med gänget i IMU: superhärligt gäng!!"

 

Varför skulle du rekommendera posten?

"En post med mycket möjligheter och fria tyglar. Bara fantasin sätter gränser. En chans att vara kreativ."

 

"Så roligt och fritt arbete som dessutom till viss del är betalt."

Den här posten kan endast studenter i Linköping söka!

Internationellet ansvarig - Utbildningsansvarig och Internationellt ansvarig - Studiesocialtansvarig

Som internationellt ansvarig med utbildningsansvar blir du delaktig i att främja utbildningen och studentlivet för in- och utresande studenter. Och som studiesocialt ansvarig får du chansen att baka kanelbullar och hålla i sittningar för människor från olika delar av världen. Båda posterna erbjuder en unik chans att skaffa vänner, knyta internationella kontakter, skratta, lära dig nya saker samt anordna och medverka i evenemang för internationella utbytesstudenter!

Temagruppsrepresentantsansvarig

Som temagruppsrepresentantansvarig är du del av LiMUR samt har som främsta uppgift att hålla kontakten med temagruppsrepresentanter och temagrupperna. Uppdraget innefattar också att arrangera mötet TRaM tillsammans med representanterna 2 gånger per termin. När det väljs in nya temagruppsrepresentanter är det din uppgift att välkomna dessa via mail samt skicka ut information om vad uppdraget innebär. Du är också ansvarig för att rekrytera nya temagruppsrepresentanter. En flexibel post där du får träffa både lärare och studenter från många olika sammanhang!

Kursrepresentantsansvarig - Klin

Som kursrepresentantsansvarig med kliniskt ansvar är du ansvarig för möten med kursrepresentanterna på de kliniska terminerna, klin-KRaM i Linköping och stor-KRaM (tillsammans med preklin-ansvarig). Största arbetsuppgifterna är således allt det praktiska som rör KRaM samt att kommunicera den återkoppling som tagits upp på KRaM till rätt instans inom programmet.  Det som tas upp på KRaM är bland det viktigaste för att vägleda LiMURs arbete. På KRaM kan man ofta identifiera utvecklingsområden inom utbildningen som hela LiMUR kan behöva fokusera extra på. Således en jätteviktig och rolig post som med fördel kan innehas av en student som läser på de kliniska terminerna!

Ekonomisk revisor till Medicinska Föreningen

Uppdraget som ekonomisk revisor för Medicinska Föreningen (MF) innebär granskning av resultaträkning, balansräkning, kvitton, budget samt kontotransaktionshistoriken inför bokslutet i slutet av verksamhetsåret. Detta för att kontrollera att bokföringen stämmer, och att budgeten har följts i så stor utsträckning som möjligt.

 

Förutom MF:s ekonomi ska också MedSex ekonomi granskas på samma sätt som ovan. MedSex är tekniskt sett ett utskott i MF, men på grund av dess storlek i förhållande till föreningen görs en separat revisionsberättelse för utskottet.

 

I god tid inför bokslutet ska ekonomisk revisor beviljas åtkomst till ovan beskrivna rapporter och dokument i syfte att formulera sitt utlåtande som presenteras på fullmäktige. Utlåtandet ska vara kort och koncist, och kan exempelvis formuleras enligt följande:

 

”Under verksamhetsåret har föreningen budgeterat, sparat och redovisat verifikationer för samtliga inköp, skött den löpande bokföringen samt tagit fram en resultaträkning och balansräkning vid årets slut. Nedan följer en sammanfattning av revisionsarbetet.

 

a.

b. Balansräkning för … redovisar tillgångar till ett värde av ... kr. Utav vilket är finansierat med … kr i eget kapital samt … kr i kortfristiga skulder.

c. ”

 

 

Ett separat utlåtande skrivs alltså för MF, respektive Medsex. Förhoppningsvis kan utlåtandet avslutas med en rekommendation om ansvarsbefrielse:

 

”Jag finner föreningens ekonomi och på det sätt som ekonomin redovisas att vara i god ordning. Min rekommendation till Fullmäktige är att bevilja … medlemmar ansvarsfrihet för verksamhetsåret … till …”

 

 

Skulle någonting inte stämma i bokföringen bör MF:s och/eller MedSex ekonomiansvariga meddelas om detta omedelbart, så att eventuella justeringar hinner göras i god tid innan fullmäktige. Ifall felen inte korrigeras innan fullmäktige ska det framgå i revisorns utlåtande.

 

Skulle revisorn behöva bolla med någon eller inte kunna fullfölja sitt uppdrag av någon anledning finns en revisor-ersättare som kan bistå.

bottom of page